BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ


 

1. AMAÇ VE KAPSAM

a) Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, demokrasi kültürünün gelişmesi, halkın bilgilendirilme ve gerçekleri öğrenme bilincinin kavranmasını ve yerel gazeteciliğin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla; basın mensuplarının mesleki başarılarını ödüllendirmek için her yıl “Hasan Basri Çantay Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması” düzenler. (Yönetim Kurulu kararıyla da vefat eden bir üyemiz adına düzenlenebilir.)

b) Gazetecilik Başarı Ödülleri aşağıdaki dallara göre belirlenir. Ödüller, ‘başarı’ ve ‘mansiyon’ olarak iki esere verilir.

c) 2024 Yarışmasında vefat eden üyelerimizden Ömür Bir. Ali Osman Ata ile Yaşar Mehmet Akif Ertan adına özel ödül verilecektir.

2. YARIŞMA DALLARI
a) Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması aşağıdaki dallarda düzenlenir;


GAZETE HABER
Haber
Spor haberi
Magazin haberi


FOTOĞRAF
Genel fotoğraf
Spor
Aktüel


RÖPORTAJ, ARAŞTIRMA-İNCELEME
Genel
Spor

Aktüel


KÖŞE YAZISI
Genel
Spor


MİZANPAJ
Genel
Spor

Aktüel


RADYO/TELEVİZYON
Haber
Program
Spor

 

İNTERNET GAZETESİ
Tasarım / İçerik 


b) Ön Seçici Kurul, Seçici Kurul veya Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, “Özel Ödül” önerisinde bulunabilir.
 

c) Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yarışma dallarını değiştirme hakkı bulunur.

 

3. KATILMA KOŞULLARI

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri,

Sarı Basın Kartı sahibi gazeteciler,

Bir yayın organına ait şirkette (Yazılı, Görsel, Dijital, Dergi, Ajans) sigortalı veya sözleşme hükümlerine göre telif ücreti ile çalışanlar, yayın kuruluşlarında özel statüde haber ve program yapanlar,

Yönetim Kurulunun belirlediği ve gönüllülük esası ile çalışan Ön Seçici Kurul üyelerinin belirledikleri eserler,

Cemiyet üyelerince veya sorumlu yazı işleri müdürlerince önerilen eserler yarışmaya katılabilirler.

a) Yarışmaya katılacak eserlerin 1 Ocak 2023 tarihi ile son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2023 arasında yayınlanmış olması şarttır.

b) Bir başka kuruluş tarafından ödüllendirilen eserler yarışmaya katılamaz.

c) Gazeteci, her dalda sadece birer eserle başvurarak aday olabilir. Ancak Seçici Kurul bir gazetecinin birden fazla eserini aday gösterebilir.

d) Eserlerin orijinal ya da ilgili basın kuruluşunun sorumlusu tarafından onaylanmış fotokopisi gönderilebilir.

e) Yarışmaya katılan eserlerin aday olduğu dal ve yarışmacının adı bir dilekçe ile belirtilmelidir.

f) Yarışmacılar bir sunuş yazısı hazırlayarak eserde ulaşmak istediği amacı ve sonucu açıklamalıdır.

g) Eserler elden Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti İdare Merkezi'ne (BGC Basın Müzesi ve Medya Merkezi) 3 nüsha olarak teslim edilir. Görüntü ve ses kasetleri tek olarak verilecektir.4. SÜREÇ

a) Yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen hükümlere uyan eserlerin en geç 22 Haziran  2024 günü Cemiyet idare merkezine teslim edilmiş olması gerekir.

b) Teslim tarihinin son günü mesai bitimine kadar gönderilen eserler (TV için görüntü, radyo için ses kaseti olarak) ile ilgili değerlendirme formları da hazırlanarak Seçici Kurulun toplantısına, Genel Sekreter tarafından hazır hale getirilir.

d) Seçici Kurul en kısa sürede toplanarak eserleri değerlendirir.

e) Kazanan eserler Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine verilir.5. SEÇİCİ KURUL

a) Seçici Kurul Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen 5 üyeden oluşur ve bir yarışma dönemi için görev yapar.

b) Seçici Kurul değerlendirme öncesi kendi arasından 1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve 1 sekreter seçer.

c) Seçici Kurul en az 5 üye ile toplanır.6. DEĞERLENDİRME

Genel Sekreter yarışmaya katılan eserleri dallarına göre ayırır, değerlendirme formuyla birlikte Seçici Kurula sunar.

a) Seçici Kurul eserleri 100 puan üzerinden değerlendirir. En fazla ve en düşük puan hesaplama dışı bırakılır, kalan puan 7’ye (katılımda eksik varsa bu rakam eksik sayı kadar düşer) bölünerek elde edilen sayı eserin aldığı değerlendirme puanı olur. 70 puanın altında puan alan eserlere başarı ödülü verilmez.

b) Seçici Kurul eserleri değerlendirdikten sonra başarı ve mansiyon alanları belirler. Tüm dallarda ödüle değer bulunan eserler puanları da yazılarak Seçici Kurul üyelerinin imzaladığı bir tutanak ile Yönetim Kuruluna gönderilir.

c) Seçici Kurulun her dalda ödül verme zorunluluğu yoktur. Ödüle layık eser bulunamadığı kararına da varılabilir. Ancak, değerlendirme sırasında birbirine çok yakın (5 puana kadar) veya aynı puanı alan eserler için iki ödül de verilebilir.

e) Seçici Kurul, “Özel Ödül” önerilerini de değerlendirip, bunlarla ilgili karar verir.

f) Sonuçlar, Yönetim Kurulu tarafından ödül töreni öncesi açıklanır.7. ÖDÜLLER

Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda ödül alan gazeteciler için Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti tarafından belirlenecek tarihte tören düzenlenir. Başarılı gazetecilere ödül olarak; BGC Özel Şildi ve sponsorlardan sağlanan hediyeler verilir.8. UYGULAMA

Yönetim Kurulu, yönetmelik hükümlerinin uygulanması için gerekli şartları hazırlar. Yönetim Kurulunun yönetmelik hükümleri üzerinde değiştirme hakkı bulunur. “Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması” her yıl bu yönetmelik şartlarında düzenlenir.

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BGC Medya Merkezi ve Basın Müzesi / Karesi Mh. Kaya Sk. No: 8 - BALIKESİR elektronik posta adresimiz: balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com
Tel : 0266 239 20 10    Gsm : 0531 851 10 10    Fax : 0266 239 20 10
Copyright © 2024 bgc.balikesir.gen.tr - Her Hakkı Saklıdır !