ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE ÖNEMLE SUNULUR

 
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, ilimizin ve ülkemizin en eski basın meslek kuruluşları arasında yer almaktadır. Gazeteciler Federasyonu'nun kurucu üyesi olan Cemiyetimiz, ayrıca Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu üyesidir. 
 
Ekibimizin içinde beş defterin bulunduğu BİR KLASÖR içerisinde teslim aldığı Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, siz meslektaşlarımızın sahiplenerek verdiği destekle ulusal ve uluslararası alanda çalışmalara imza atıp ilkleri gerçekleştirdi. 
 
Geçmişte adı sadece kağıt üzerinde var olan Cemiyet, bugün KURUMSAL KİMLİK kazanmakla birlikte kendi alanında ülkenin SAYGIN ve ÖRNEK gösterilen bir kuruluşa dönüştü.
 
Gelinen noktada üyelerimizin meslek örgütlerini her zamankinden daha çok sahiplenmelerine ihtiyaç vardır.
 
Bu amaç doğrultusunda DERNEKLERİN ANAYASASI olan TÜZÜK hükümlerine uyulması gerekmektedir. 
 
Şöyle ki; bir kişinin üyesi olduğu kuruluşa karşı sorumluluklarını yerine getirmediği halde
o kuruluşta üye olarak bulunması ve kalmasının izahı olmadığı gibi söz ve oy hakkı olmayacağı gözardı edilmemelidir.
 
Bu itibarla; 
 
BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ ÜYELERİNİN
DİKKATE ALMASI  ELZEM OLAN TÜZÜK MADDELERİ
 
5. Madde 
Balıkesir’de faaliyetini yürüten basın mesleğiyle ilgili diğer derneklere üye olmamak.  (5. Fıkra)
 
(Bu noktada şu önemli uyarının dikkate alınması gerekmektir.
İlimizde medya alanında bazı dernekler bulunduğu bilinmektedir.
Gazeteciler Cemiyeti üyesi olmak ve Cemiyet üyesi olarak durumlarını devam ettirmeyi düşünen meslektaşlarımızın 
ihtisas dernekleri (Spor, Ekonomi, Magazin, İnternet) dışındaki derneklerin üyesi olmaması gerekiyor.
 
 
9. Madde
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi, diğer üyelere ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez.
 
10. Madde
 
Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen üyelerin üyeliklerinin son bulmasına Yönetim Kurulu karar verir.
 
Üyeler adres, telefon, işyeri vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır
 
 
> Üyelikten çıkma, yazılı istekle olur.
Bu isteğin Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yapılması zorunludur.
Üyenin istifa ettiğine dair yazılı başvurusunun derneğe ulaşması ile üyelik sona erer.
Bunun dışında, ölüm ile tüzük hükümlerine uymama hallerinde de yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğine son verilir.
 
33. Madde
 
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin gelirleri şunlardır;
01) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 50.-TL giriş aidatı,
02) Her asıl üyeden alınacak yıllık 50.-TL üyelik aidatı,
 
 
YUKARIDAKİ KRİTERLERİ YERİNE GETİRMEYENLER İÇİN
İLGİLİ TÜZÜK MADDELERİNİN UYGULANACAĞI ÖNEMLE  DUYURULUR..
 
BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BGC Medya Merkezi ve Basın Müzesi / Karesi Mh. Kaya Sk. No: 8 - BALIKESİR elektronik posta adresimiz: balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com
Tel : 0266 239 20 10    Gsm : 0531 851 10 10    Fax : 0266 239 20 10
Copyright © 2021 bgc.balikesir.gen.tr - Her Hakkı Saklıdır !