BİK MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun kararına göre, günlük fiili satışı 2 bin adedin üzerindeki gazeteler baskı işlemlerini, yayın yerlerinin bağlı bulunduğu il sınırları içerisinde gerçekleştirebilecek. Diğerleri ise yine belediye sınırları içesinde basılacak. Gazeteler yüzölçümlerinin 3'te 2'sini yerel haberlere ayıracak.

”Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler hakkında 15 Şubat 1977 tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararı’nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı” Resmi Gazete’nin 22 Şubat 2011 tarihli sayısında yayımlandı. Genel kurul kararına göre, bir gazetede yer alan ilan, reklam, aynı mahiyetteki resim, yazı ve benzeri hazır kalıpların yüzölçümünün, o gazetenin kendi kategorisi için belirlenmiş olan asgari yüzölçümünün üçte birini geçmemesi ve her sayfasının yayın yerinde dizilip tertiplenmiş olması ve yine Matbaalar Kanunu hükümlerine uygun olarak çalışan bu yerdeki matbaalarda basılması gerekecek. Ancak, günlük fiili satışı 2 bin adedin üzerindeki gazeteler, söz konusu baskı işlemlerini, aynı esaslar dahilinde yayın yerlerinin bağlı bulunduğu il sınırları içerisinde gerçekleştirebilecekler. ”Resmi İlan Kontenjanı” ile ilgili ”Vasıflı gazete çıkmayan yerlerde, kadrosunda nitelikleri belirtilen 1 sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), 1 sayfa editörü ve 1 muhabir bulunan, yüzölçümü 0.60 metrekareden az olmayan ve kendi yüzölçümünün üçte ikisini yerel haber, yazı, resim ve benzerlerine ayıran ve bunları mutat dışı boşluk bırakmadan, alışılmış sütun genişliğinin her beş santimetrelik kısmında en az on iki satır yazı bulunacak şekilde ve her sayfası yayın yerinde yeniden dizilip tertiplenmiş olarak, yine Matbaalar Kanunu gereğince beyanname vermiş olan yayın yerindeki matbaalarda basılan günlük gazeteler arasında eşit olarak; ancak günlük gazeteler ile birlikte günlük olmayan ve haftanın en az bir günü olmak üzere, aralıklı olarak yayınlanan gazetelerin bulunduğu yerlerde, bu gazetelere Basın Kanunu hükümlerine göre verdikleri beyannamede belirtilen zamanlar gözönüne alınarak, her ayın ilk ve son günü arasında çıkan sayılarına göre belirlenecek oran dahilinde resmi ilan verilir. Bu bende tabi olarak yayınlama talebinde bulunan gazetelerin bekleme süresi altı aydır.” düzenlemesine ek yapıldı. Buna göre, baskı yeri hususunda, ”günlük fiili satışı 2 bin adedin üzerindeki gazeteler söz konusu baskı işlemlerini, aynı esaslar dahilinde yayın yerlerinin bağlı bulunduğu il sınırları içerisinde gerçekleştirebilecekler” hükmü, bu düzenleme kapsamındaki gazeteler için de kıyasen uygulanacak. Genel kurulun aldığı bu karar, 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Kayıt : 23.02.2011

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BGC Medya Merkezi ve Basın Müzesi / Karesi Mh. Kaya Sk. No: 8 - BALIKESİR elektronik posta adresimiz: balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com
Tel : 0266 239 20 10    Gsm : 0531 851 10 10    Fax : 0266 239 20 10
Copyright © 2024 bgc.balikesir.gen.tr - Her Hakkı Saklıdır !