BASIN SİZE DE LAZIM OLABİLİR

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, yerel medyaya yönelik eleştiri sınırlarını aşarak kaba kuvvete dönüşen gelişmeleri kaygıyla izlediklerini söyledi. Demir, "Kendilerini 'milliyetçi' ve 'demokrat' diye tanımlayanlar, milletin gerçekleri öğrenmesinden, demokrasinin vazgeçilmezi olan çok seslilikten korkmamalıdır.Şiddet, kaba kuvvet ve eleştirilere tahammülsüzlük ancak diktatörlük rejimlerine mahsustur." dedi.

BALIKESİR Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir, Balıkesir Belediyesi'nde (Başkanlık makamında) yaşandığı iddia edilen darp olayı ve CHP Balıkesir İl başkanının bazı gazeteler ile köşe yazarlarını hedef alan (Basın toplantısındaki) ifadeleri üzerine yaptığı açıklamada, demokrasimizin geliştirilmesi ve daha çağdaş bir Türkiye mücadelesinin verildiği süreçte yaşanan gelişmeleri çağdışı kalmış zihniyetin ürünü olarak nitenlendirdi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti başkanı Ramazan Demir'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Medya dokunulmazlığı olan ve eleştirilemez kurumlar arasında değildir. Ancak eleştirilerin nezaket çerçevesinde yapılması da herkes için zorunludur. Bilinmelidir ki Gazeteciler Kamu adına görev yapmaktadır.

Eleştirilmenin de demokrasilerin olmazsa olmazı olduğu bilinmelidir.

Şiddet, kaba kuvvet ve eleştirilere tahammülsüzlük ancak diktatörlük rejimlerine mahsustur.

Kendilerini 'milliyetçi' ve 'demokrat' diye tanımlayanlar, milletin gerçekleri öğrenmesinden, demokrasinin vazgeçilmezi olan çok seslilikten korkmamalıdır.

Balıkesir Belediyesi'nde yaşandığı iddia edilen olay neresinden bakılırsa bakılsın çok vahimdir.

Balıkesir'in imajını zedeleyen olayın odak noktasındaki isimlerin kullandıkları ifadeler ise, esef verici boyuttadır.

Kaleme aldığı görüşleri yerel bir gazetemizde yayımlanan vatandaşımıza yönelik şiddetin yankıları sürerken, yaşanan bir başka olay yönetici konumundaki isimlerin eleştirilere karşı tahammülsüzlüğünün belgesi gibidir.

CHP Balıkesir il başkanı sayın İrfan Barış'ın, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere ve köşe yazarlarına yönelik söylediği sözler kabul edilebilir değildir.

Sayın Barış'ın, aynı zamanda Cemiyetimizin Disiplin Kurulu üyesi olan Körfez gazetesi sahiplerinden Selahattin Yay'dan, gazetesinde çalışan bir arkadaşımızın işine son vermesini istemesi bizlere, sayın Başbakanımızın, gazete patronlarına yaptığı "eleştirisel yazılar kaleme alan köşe yazarlarını kov" açıklamasını anımsatmıştır.

Dolayısıyla, iktidar partisinin yaklaşımı ile CHP'li sayın Barış'ın bakışı arasında fark görememekteyiz.

Bu noktada bazı meslektaşlarımız sayın Barış'a, "Siz CHP'den istifa edip, Ak Parti'ye katılmalısınız. Çünkü görüşleriniz örtüşüyor" diye bir öneride bulunsa haksız mı sayılır?

Bizler, 24 saatini bu mesleğe veren basın çalışanları olarak; "Gazeteni kapat", "Bu adamı gazeteden kov" gibi bir yaklaşımı, insan hakları, demokrasi, özgürlük, barış gibi söylemleri sıklıkla dile getiren, ilke edinen bir partinin il başkanına yakıştıramamaktayız.

Böyle bir ifade ancak "tek parti" dönemlerinde ve "dikta" rejimlerinde kullanılabilir.

Köşe yazarlarını hizaya getirmek amacıyla onları patronlarına şikayet etmek ne yazık ki siyasetçilerin çokça denedikleri ancak sonuçta başaramadıkları bir “ tek parti yönetimi” hevesidir.

Demokrasilerde her görüş dikkate alınmalıdır.

CHP'li başkan, çok seslilikten, demokrasiden rahatsızlık mı duyuyor acaba?

Siyasiler ile yönetici vasfı taşıyanların, sürekli şikâyet ve tehdit etmek, kaba kuvvet ve şiddete başvurma lüksü bulunmadığı gibi, eleştirileri "sabır"la ve "hoşgörü"yle karşılama, düşüncesi ne olursa olsun her bireye sevgi ve saygı sınırları çerçevesinde yaklaşma sorumlulukları vardır.

Altını çizerek vurgulamak istediğimiz bir başka nokta ise; Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğudur.

Hukuk kurallarının işlediği toplumlarda kaba kuvvet ve şiddete başvurmak medeni insana yakışmaz.

Eğer, gazetecinin yaptığı bir haber, köşe yazarının kaleme aldığı bir yazısı hakaret unsuru içeriyorsa, başvuracağınız makam Cumhuriyet Savcılığıdır, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri'dir.

Balıkesir Belediyesi'nde yaşanıldığı iddia edilen olay sonrasında yakışıksız ifade sahipleriyle CHP il başkanı sayın İrfan Barış'ı, nezakete davet ederken, Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1930 yılında yaptığı ve Atatürk’ün El Yazıları kitabında yer alan, şu sözlerini anımsatma ihtiyacı duyuyoruz:

Basın, kötüye kullanmalara mâni olur ve hükûmet vasıtalarını, vazifelerini doğru yapmaya mecbur eder. Yayın, en etkili kontrol vasıtalarındandır. Bu noktada, tenkidin kolay ve fakat yapmanın güç olduğu gerçeği, unutulmamak lâzımdır. Onun için, umumun iyiliği fikri her türlü tenkitlere ve münakaşalara daima hâkim ve esas tutulmalıdır. Gerekli görülen fikirler, umumun iyiliği için ortaya atılmalıdır. Bu fikir hareket noktası olunca, tenkit ve münakaşa devletin de iyiliği için yapılmış ve vatandaşların toplumsal ve siyasî eğitimlerini yükseltmeye hizmet etmiş olur.”

Gazetecileri ve köşe yazarlarını hedef alan çevreler şunu iyi bilsinler ki; basınımız, özgürlüklerin geliştirilmesi, uzlaşma ve barış kültürünün oluşturulması, saydam yönetim anlayışının yerleşmesi, demokratikleşme sürecinin hızlandırılması, halkın haber alma hakkını en iyi biçimde kullanması ve Cumhuriyetin temel niteliklerinin korunması konusunda etkin bir güç olmayı meslek ilkelerinden ödün vermeden sürdürecektir.

En ağır şartlardan bile başı dik geçen Türk Medyası, bundan sonra gelecek baskıları da göğüsleyecek güce ve birlikteliğe sahiptir.

13 Nisan 2010

Kayıt : 13.04.2010

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BGC Medya Merkezi ve Basın Müzesi / Karesi Mh. Kaya Sk. No: 8 - BALIKESİR elektronik posta adresimiz: balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com
Tel : 0266 239 20 10    Gsm : 0531 851 10 10    Fax : 0266 239 20 10
Copyright © 2024 bgc.balikesir.gen.tr - Her Hakkı Saklıdır !