Olağan Genel Kurul Duyurusu

BALIKESİR Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Olağan Genel Kurulu tarihi belli oldu. Cemiyet Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, olağan genel kurulun 28 Şubat 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilmesini karara bağladı. Balıkesir'in en eski meslek kuruluşu BGC'nin genel kurulu Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak. BGC Genel Kurul Çağrısı şöyle:

                                                       GENEL KURUL İLANI

                Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda 28 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14.00'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki  Ertuğrul Salonunda (toplam üye sayısının yarısından bir fazlası ile) gerçekleştirilecektir.

                 İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 19 Mart 2022 tarihinde yine aynı yer ve saatte (yönetim ve denetim kurulu asıl üye sayısının en az iki katı olmak şartıyla) salt çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, (koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızının kontrolü altında) Cemiyet tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin katılımı ile yapılacaktır. 

                Üyelerimize duyurulur.                          

                                                                                                      Ramazan DEMİR                                                                                                                                        Yönetim Kurulu Başkanı

 

G   Ü   N   D   E   M
(Gündemin Okunması ve Kabulü)

 1. Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması,

 2. Başkanın açılış konuşması ve Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması ve genel kurul başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

 3. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk, Vatan uğruna hayatlarını kaybetmiş kahraman şehitlerimiz ve aramızdan ayrılmış, ebediyete intikal eden tüm meslektaşlarımızın kutsal anıları için saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması,

 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

 5. Kesin Hesap Gelir-Gider Cetvelinin okunması,

 6. Denetleme Kurulu Raporunun sunulması,

 7. Kurulların Aklanması,

 8. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi,

 9. Cemiyet Yönetim Organları için Yönetim Kuruluna tek dereceli Başkan ve (10) asıl (10) yedek, Denetim Kuruluna (3) asıl (3) yedek ile Disiplin Kuruluna (3) asıl ile (3) yedek, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile Gazeteciler Federasyonu Delegelerinin seçimi.

 10. Üye aidatlarının görüşülmesi,

 11. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi,

 12. Kapanış.

............................
 

GENEL KURUL ÖNCESİ  ÜYELERİMİZİN 
DİKKATE ALMASI GEREKEN KONULAR

 

oy kullanma hakkına sahip olabilmek için

http://bgc.balikesir.gen.tr/Tr/Default.asp?PageID=20

 

aidat ödemeleri için

http://bgc.balikesir.gen.tr/Tr/Default.asp?PageID=1

 

linklerindeki duyuruları okumaları gerekmektedir.

Kayıt : 13.02.2022

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BGC Medya Merkezi ve Basın Müzesi / Karesi Mh. Kaya Sk. No: 8 - BALIKESİR elektronik posta adresimiz: balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com
Tel : 0266 239 20 10    Gsm : 0531 851 10 10    Fax : 0266 239 20 10
Copyright © 2024 bgc.balikesir.gen.tr - Her Hakkı Saklıdır !