BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 73 meslek örgütünü bir çatı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na (TGF) bağlı medya mensupları 29. Başkanlar Konseyi toplantısı için Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir araya geldi. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve TGF Genel Mali Saymanı Ramazan Demir'in de katıldığı konsey toplantısı ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde; Türk medyasının ciddi bir tehdit altında olduğuna dikkat çekildi. Anadolu Basınının "can damarı" olan resmi ilanlarla ilgili sıkıntıların dile getirildiği bildirgede, "birlikte mücadele" çağrısı yapıldı.

BAŞKANLAR KONSEYİ SONUÇ BİLDİRGESİNDE ŞU GÖRÜŞLERE YER VERİLDİ:

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde 11-14 Şubat 2010 tarihlerinde Ürgüp’de yapılan Başkanlar Konseyi’nin 29. Toplantısı’na, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üye 51 meslek örgütü başkanı ve temsilcisinin yanı sıra konuk olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, AA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı ve Yazar Alev Alatlı ile Nevşehir protokolü katıldı.

Başkanlar Konseyi, TGF'ye üyelik başvurusunda bulunan, Aksaray Gazeteciler ve Yazarlar Derneği ile Azerbaycan Parlamento Muhabirleri Birliği’nin üyeliğe kabulünü, TGF Yönetim Kurulu’na önerme kararı aldı.

Toplantının ardından TGF Başkanlar Konseyi tarafından, sonuç bildirgesi hazırlamakla görevlendirilen komisyonun, üye 75 meslek örgütü adına yaptığı açıklama şöyledir:

1- Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamında 2013 yılına kadar resmi ilanların kademeli olarak kaldırılacağı resmi ağızlardan son günlerde sıkça dile getirilmeye başlamıştır. Resmi ilanlar, yerel medyanın en önemli gelir kaynağıdır. Ekonomik krizlerle sarsılan özel sektörden yeterli ilan desteği bulamayan yerel medyanın hayat damarının kesilmek istenmesinin ardında başka nedenler olduğu inancındayız. Bugünkü resmi ilan rakamları yüzde 40 oranında azalmıştır. Bu durumun yansıması da Anadolu ve Trakya’da yerel yayın yapan sektörde etkisini göstermeye başlamıştır. Kayıp olmayacağı söylemlerine karşı, yapılan düzenlemelerde resmi ilan gelirlerinin sürekli azalmasının önüne geçilmelidir. Yerel medyanın en önemli can damarı resmi ilanların sürekliliğinin devamı, kayıpların ortadan kaldırılması şarttır. Aksi durum, Türkiye’de yerel medyanın sonunu getirecek, tekelleşmeye neden olacaktır.

2- Hükümet uygulamalarıyla kademeli olarak resmi ilanları kaldırmaya başlamıştır. Köy Hizmetleri’nin ilanları, kurulan Köye Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla verilmektedir. Yaklaşık 2 yıldır resmi ilan kapsamından çıkarılarak sürdürülen bu uygulama, ciddi ilan kayıplarına neden olmuştur. Son olarak Hastaneler Birliği kurulması yönünde çalışmalar dikkat çekicidir. Aynı uygulmanın burada da olması, resmi ilanlarda ciddi bir düşüşe yol açacaktır. Bu durum, diğer kamu kuruluşlarına da örnek teşkil edecek niteliktedir. Yerel medyaya gelir getirecek alternatif çözümler üretilmeden bu tip uygulamaların yapılmasına şiddetle karşıyız. Yerel medyayı bitirecek bu uygulama da uygulayıcıları da basın tarihinde “kara bir leke” olarak yer alacaktır. 75 meslek örgütünün üst kuruluşu olan Türkiye Gazetecilere Federasyonu, bu konudaki mücadelesini Anadolu ve Trakya’daki üyeleriyle birlikte sürdürecektir.

3- Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na üye 4 Azerbaycan meslek örgütü temsilcisinin de katıldığı toplantıda, son dönemlerde Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokol de gündeme geldi. Azeri meslektaşlarımızın yaptıkları konuşmalarda gelişmelerin Azeri halkı üzerinde yarattığı hayal kırıklığı ve endişe dile getirildi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyeleri, dost ve kardeş Azerbaycan halkının, meslektaşlarının yanındadır. Başta Karabağ olmak üzere her türlü sorunda ve sıkıntıda Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz.

4- Basın İlan Kurumu’nun şubelerinin bulunmadığı illerde gazete denetimleri valilikler tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bazı illerde bu konuda ciddi rahatsızlar yaşanmakta, sıkıntılar doğmaktadır. Anadolu ve Trakya’da en yaygın meslek örgütü olan TGF’nin, üye cemiyetlerimizle bu komisyonlara dahil edilmesini talep ediyoruz.

5- Gazetecilerin yazdıkları yazılardan dolayı yargılanaması, düşüncenin suç anlamına geldiğinin bir göstergesidir. Bir taraftan Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde “sınırsız özgürlük” söylemlerinin vurgulandığı bugünlerde bu tip uygulamalar büyük bir tezat oluşturmaktadır. Yazdıkları ve düşündükleri için insanlar yargılanmamalıdır. Sadece yazdıkları yazıdan dolayı gazeteciler tutuklanmamalıdır.

6- Türk medyası ciddi bir tehdit altındadır. Son dönemlerde yaygın ve yerel medya baskı altına alınmaya çalışılmakta, bundan doğan sıkıntılar da ülkenin her yerinde kendisini göstermektedir. Basından sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ifadesiyle, şu an gazetecilere yönelik açılan dava sayısı 4 bindir. Son olarak Kayseri’de bir köpek tarafından ısırılan çocuğun fotoğrafını açıktan yayınladığı için 7 gazeteye toplam 7 bin lira ceza uygulanmıştır. Hükümetin uyguladığı basın üzerindeki baskıya yerel düzeyde de katılmış olması son derece üzücü ve düşündürücüdür. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın özgürlüğünden doğacak zararları gidermenin yolu yine basın özgürlüğüdür” sözünü de bu kapsamda anımsatma ihtiyacı duyuyoruz.

Saygılarımızla

Kayıt : 01.03.2010

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BGC Medya Merkezi ve Basın Müzesi / Karesi Mh. Kaya Sk. No: 8 - BALIKESİR elektronik posta adresimiz: balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com
Tel : 0266 239 20 10    Gsm : 0531 851 10 10    Fax : 0266 239 20 10
Copyright © 2024 bgc.balikesir.gen.tr - Her Hakkı Saklıdır !