Fikir İşçisi Kadrosunda İndirim!

Basın İlan Kurumu (BİK) Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin 43, 47 ve 64 üncü Maddeleri değiştirildi. Balıkesir merkezdeki birinci kategori gazetelerin zorunlu fikir işçisi kadrosu 7'den 6'ya düşürüldü. KOSGEB'ten yararlanan gazeteler ise koşulsuz 2 kişiyi asgari kadroya alabilecek.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 13 – 15 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılan toplantısında, Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin 43, 47 ve 64 üncü maddelerinin değiştirilmesi kararlaştırılmıştı. Söz konusu Yönetmelikteki değişiklikler, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sonuna eklenen 11 inci fıkrasına göre; KOSGEB Genel Destek Programı Uygulama Esasları uyarınca Nitelikli Eleman İstihdam Destek Programından yararlanan gazetelerin en fazla iki kişi olmak kaydıyla aynı program kapsamında istihdam ettikleri kişileri bu Yönetmeliğin 65 ve 78 inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşımasalar dahi asgari fikir işçileri kadrosunda çalıştırabilmelerine olanak sağlandı.

Asgarî kadrolarda değişiklik yapıldı

Yönetmeliğin 64 üncü Maddesinin 1 inci fıkrası “Yaygın gazeteler ile yayın yeri İstanbul, Ankara ve İzmir olan gazetelerin asgarî kadrolarında, bir sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), bir sayfa editörü (görsel yönetmen veya sayfa sekreteri), bir haber müdürü (istihbarat şefi), altı muhabir, iki yazar bulundurmaları zorunludur.” 3 üncü fıkrası ise “Yayın yeri İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında, Kurum şubesi bulunan diğer illerdeki gazetelerin asgarî kadrolarında, bir sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), bir sayfa editörü (görsel yönetmen veya sayfa sekreteri), üç muhabir, bir yazar bulundurmaları zorunludur.” olarak değiştirildi.

BİK, mevcut olumsuzlukları gidermek amacıyla yayın yerlerinde neşrolunan gazeteler için aranılan asgari fikir işçileri sayı ve görevlerin düzenlendiği aynı Yönetmeliğin asgari kadro başlıklı 64’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki toplam on iki fikir işçisi sayısında yer alan yedi muhabirin altıya indirilerek bu fıkra kapsamındaki gazetelerin asgari fikir işçisi sayısının on bir, üçüncü fıkrasındaki toplam yedi fikir işçisi sayısında yer alan dört muhabirin ise üçe indirilerek bu fıkra kapsamındaki gazetelerin asgari fikir işçisi sayısının ise altı olarak yeniden belirlenmesine karar vererek, yapılan değişiklikleri gerekçelendirdi.

Yönetmelikte asgari satış fiyatı ve komisyon oranı başlıklı 47’inci madde ise “Gazetelerin her yayın gününe ait beher nüshasının, son nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı katma değer vergisi dâhil yirmi beş kuruştan daha az; bayilere ödenecek komisyon ücreti toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde kırkından daha fazla olamaz.” şeklinde değiştirildi. Böylece yazılı basın sektöründe bayi yoluyla gerçekleştirilen satışlardaki komisyon oranlarına ilişkin yerleşik ticari teamüllerle bağdaşmayan bazı uygulamaların önüne geçilmiş olacak.

Kayıt : 17.09.2018

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BGC Medya Merkezi ve Basın Müzesi / Karesi Mh. Kaya Sk. No: 8 - BALIKESİR elektronik posta adresimiz: balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com
Tel : 0266 239 20 10    Gsm : 0531 851 10 10    Fax : 0266 239 20 10
Copyright © 2024 bgc.balikesir.gen.tr - Her Hakkı Saklıdır !