Anketler; “yazılı basın dijitalleşiyor”

Basın İlan Kurumu (BİK), İstanbul’da yazılı basın sektörünün içinde bulun- duğu koşulları, değişim yönünü ve eğilimlerini ortaya çıkarmak amacıy- la, sektörün ekonomik anlamda nitelikli bir piya- sa yapısına ulaşılabil- mesi için ihtiyaçlarının belirlenmesini hedefle- yerek bir araştırma yaptı. Gençlerin geleneksel gazeteciliğe bakışı olumsuz.

Yalnızca ülkemizde değil, gelişmiş ülkelerde de kâğıt ve baskı teknolojilerini değişime uğratan dijital teknolojilerin yazılı basın sektörüne etkilerini verilerle görmek/göstermek üzere İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın katkılarıyla “İstanbul Bölgesi Yazılı Basın Sektörü Mevcut Durumu ve Değer Zinciri Araştırması” için öncelikle bir düzenlendi. İstanbul ilinde 242 gazete ve dergi işletmesi ile görüşüldü. 161 sorudan oluşan bir anket çalışması ile saha araştırması yapıldı.

Basın İlan Kurumu bu araştırmayı raporlaştırarak 26 Şubat Pazartesi günü İstanbul Mercure Otel’de düzenlediği bir toplantıda basın ve medya mensupları ile paylaştı. 

BİK tarafından Prof. Dr. Can Bilgili ve Yrd. Doç. Dr. A. Oğuz Demir rehberliğinde hazırlatılan rapora göre arama konferansı ve araştırma sonuçlarının birebir örtüştüğü görüldü.

REKLAM GELİRLERİ AZALDI

Her iki araş­tırma çalışmasında elde edilen bulgulara bakıldığında yazılı basının yüksek maliyet, yetersiz satışlar, düşen reklam gelirleri ve basım-dağıtımda dışa bağımlılık sorunları öne çıktı.

Saha araştırma çalışmasında yazılı basın sektöründe reklam gelirlerinin azaldığına ilişkin görüşün %95 oranında hâkim görüş olduğu görüldü.

Yine rapora göre dijital teknolojilerle birlikte kâğıda basılı yayıncılık alanında önemli bir gelir daralması yaşanmış, reklam yatırımlarının büyük bir kısmı dijital mecralara doğru kaymış.

GELENEKSEL GAZETECİLİK BİTMEZ

Sonuçlara göre yazılı basın sektöründe reklam gelirlerinin azaldığı görülmekle birlikte, buna rağmen sektör, dijital reklamcılık piyasasının gelişmesi karşısında geleneksel gazetecilikten tamamen vazgeçmeyi tercih etmediğini ifade etmiş.

Aynı şekilde, dijital teknolojilerin yaygın kullanımının üretim, dağıtım ve tüketimden kaynaklanan birtakım maliyetleri azaltıcı etki yarattığı bilinmekle birlikte anket sorularını dergicilik alanından yanıtlayanların %60’lık bir çoğunluğu da bu olguyu destekler nitelikte bir cevap vermiş.

DERGİCİLER DİJİTALLEŞMEYE KARŞI

Dijital teknolojiler her ne kadar olumlu etkiler sunsa da yanıt verenlerin %57’si geleneksel basılı derginin tamamen dijitalleşmesine kesinlikle karşı çıkmış.

Aynı şekilde, dijitalleşmenin maliyetler üzerinde olumlu etkiler sunduğunu belirtenlerin %91,8’i dergicilik alanının tamamen dijital ortama aktarılması fikrine karşı çıkmış.

GENÇLERİN YAZILI BASINA İLGİSİ AZ

Yazılı basının itibarının okur gözünde azaldığına ise %25’lik bir kesim katılırken, %22’lik bir kesim kararsız kalmış.

Genç okurların basılı gazete ve dergilere daha az ilgi gösterdiğine katılanların oranı %52 olmuş.

BASIN SEKTÖRÜNÜN PROJE DESTEĞİNE İHTİYACI VAR

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca,şunları söyledi:

"Bu araştırma raporunun bize sağladığı en önemli sonuçlardan bir tanesi şu oldu; yazılı basın çeşitli faaliyetlerde bulunurken bunu bir ekosistemde yapıyor. Bu ekosistemin işleyişinde herhangi bir aksama olduğunda büyük bir sektör bundan etkileniyor. Uzun bir süredir dijital dönüşümle alakalı olarak sıkıntılar yaşayan sektörün bu anlamda projelere ihtiyaç duyduğunu da bir kez daha görmüş olduk.” 

ARAŞTIRMA SONUÇLARINI İÇEREN KİTABA AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

http://www.bik.gov.tr/istanbul-bolgesi-yazili-basin-sektoru-mevcut-durumu-ve-deger-zinciri-arastirmasi/

Kayıt : 26.02.2018

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BGC Medya Merkezi ve Basın Müzesi / Karesi Mh. Kaya Sk. No: 8 - BALIKESİR elektronik posta adresimiz: balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com
Tel : 0266 239 20 10    Gsm : 0531 851 10 10    Fax : 0266 239 20 10
Copyright © 2024 bgc.balikesir.gen.tr - Her Hakkı Saklıdır !