ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

CEMİYETİMİZ İLE İLGİLİ SON DÖNEMDE, BAZI ÇEVRELERCE TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE VARSAYIMLAR ÜZERİNE ÇEŞİTLİ SÖYLENTİLER ÇIKARILMASI ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPMA ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR. YÖNETİMİMİZCE YAPILAN DUYURU ŞÖYLE:

 

ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, ilimizin ve Türkiye'nin en eski basın meslek örgütleri arasında yer alan ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun kurucu üyesidir. 
Siz meslektaşlarımızın sahiplenerek desteklerinizle ulusal ve uluslararası alanda çalışmalara imza atıp ilkleri gerçekleştirenCemiyetimiz, 52. yaşına ulaşmanın da mutluluğu ve gururunu yaşamaktadır. 
Son dönemlerde gerek Cemiyetimiz, gerekse yönetim kurulu üyelerimiz hakkında, bazı çevreler tarafından anlayamadığımız bir şekilde gerçeğe aykırı, 'dedikodu' tarzı söylemler kullanıldığını, üretildiğini duyup görmekteyiz. 
Yönetim Kurulumuzun, kayıtlı 206 üyemizden 165'inin katılımıyla gerçekleşen son genel kurulda oybirliğiyle göreve seçildiği gerçeğini unutan bazı kişilerin, yönetim organları içerisinde kendi isimlerini görememenin verdiği eziklikle adeta kin ve nefret duyguları saçmaları, meslektaşlarımız arasına nifak tohumları ekmeye çalışmaları anlayışla karşılanacak bir durum değildir. 
Hiç kimse birbirini sevmek zorunda, Yönetim Kurulumuzun yaptığı çalışmaları da tasvip etmek durumunda değildir.  
Ancak izanı olmayan tutum ve davranışlar sergilenmesini etik değerlerle bağdaştırmamız mümkün görülemez. 
Ayrıca;
Camiyetimize üye kaydı yapılmadığı, bazı meslektaşlarımızın üyeliklerinin düşürüldüğü yolunda gerçek dışı söylemler kullanılmasını anlamakta güçlük çekmekteyiz
Yönetim Kurulumuzdan bu konuda her hangi bir bilgi alınmaksızın yalan beyanlarda bulunanların da iyi niyetli olup olmadıklarını camiamızın takdirlerine bırakıyoruz. 
Bu vesileyle, cemiyetimiz üyesi bazı meslektaşlarımızın derneklerin anayasası niteliği taşıyan tüzükte belirtilen hükümleri dikkate almadıklarını görmekteyiz. 
Üyelerimizin tüzüğümüzün ilgili maddelerinde belirtilen ödevlerini de yerine getirip getirmediklerini gözden geçirmelerini, varsa eksikliklerini bunları tamamlamalarını, yaklaşan olağan genel kurulumuz öncesinde önemle hatırlatmak isteriz. 
 
ÜYELERİMİZİN DİKKATE ALMASI GEREKEN
TÜZÜK MADDELERİNİ 
AŞAĞIDA İLGİ VE BİLGİLERİNE SUNUYORUZ.
 
MADDE 4 - 
01. Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli yazılı, görüntülü, sesli veya elektronik basın ve yayın organında, kadrolu veya sözleşmeli, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir
Gazete, dergi, haber-fotoğraf ajansı, radyo ve  televizyon kuruluşlarında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü'nün "gazetecilik" niteliğindeki görevlerinde en az bir yıl çalışmış veya çalıştırılmış olanlar, (5)inci maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla her gerçek ve tüzel kişi, yazılı olarak başvuru yaparak derneğe asıl üye olabilirler. 
 
MADDE 5 - 
01. Fiil ehliyet sahibi gerçek veya tüzel kişi olmak
02. Meslek onuruyla bağdaşmayan kötü ün sahibi olmamak. 
03. Derneğin amacı ile tüzük ilkelerine aykırı uğraşlar içinde bulunmamak. 
04. Gazetecilik mesleğinde Basın İş Kanunu’nun öngördüğü şartlarda en az bir yıl çalışmak ve/veya Sarı Basın Kartı sahibi olmak, ve / veya Sarı Basın Kartı yönetmeliğinde yer alan kart alma şartlarına haiz sigortalı çalışmak. 
05. Balıkesir’de faaliyetini yürüten basın mesleğiyle ilgili diğer dernekleri üye olmamak. 
06. Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamış olmak.
 
MADDE 6 - 
Üyelik için başvuru, Cemiyet’in hazırladığı özel giriş bildirgesini doldurup, imzalayarak yazılı olarak yapılır. 2 dernek üyesi tarafından önerilerek dilekçeye iki fotoğraf, varsa Basın İş Kanunu’na uygun çalıştığını gösterir onaylı belge, varsa sarı basın kartının fotokopisi, yoksa çalıştığı kurumdan aldığı görevini belirtir belge, sigortalı olduğuna dair prim tahakkuk cetveli ve nüfus kimliğinin onaylı sureti, ikametgâh belgesi, giriş aidatı olan 50 YTL’lik bedelin banka makbuzu eklenir.
 
MADDE 9 - 
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’ne üyelik başvurusunda bulunanlar, uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız şartsız kabul ederler. Ayrıca, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi, diğer üyelere ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez.
 
MADDE 10 – 
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin yükümlülükleri ve 9. maddede yer alan üyelik ilkelerine uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar:
01. Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen üyelerin üyeliklerinin son bulmasına Yönetim Kurulu karar verir.
02. Üyeler adres, telefon, işyeri vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğini bildirmeyen üyenin Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nde kayıtlı son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üyelerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin cezaları ile Genel Kurul çağrıları, yasanın öngördüğü şekilde gönderilir ya da yazılı olarak imza karşılığı elden verilir.
03. Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin üyeliği düşer. Bu kişinin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
04. Üyelikten çıkma, yazılı istekle olur. Bu isteğin Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yapılması zorunludur. Üyenin istifa ettiğine dair yazılı başvurusunun derneğe ulaşması ile üyelik sona erer. Bunun dışında, ölüm ile tüzük hükümlerine uymama hallerinde de yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğine son verilir.
05. Uyarı, kınama ve üyelikten kesin çıkarma, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Karar, Yönetim Kurulu’nca ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. 
06. Haklarında disiplin suçu nedeni ile üyelikten kesin çıkarma kararı verilmiş olan eski üyeler, üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar. Bu kişiler yeniden üyeliğe ancak Genel Kurul kararı ile alınabilir..
07. Gerek istifa ve gerekse yönetim kurulu ile silinme hallerinde, durum Üye Kayıt Defteri’ne işlenir. Durum üyenin bilinen adresine tebliğ olunur. Tebliğden itibaren 15 gün içinde, silinme kararına karşı  üyenin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, ilk genel kurulda görüşülmek üzere gündeme alınır. Genel kurul kararı kesindir.
08. Dernek üyesi iken askerlik görevine başlayanların, üyelikleri askıya alınır. Terhis belgesinin ibrazından sonra üyelik kendiliğinden devam eder.
 
MADDE 33 - 
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin gelirleri şunlardır;
01) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 50 YTL giriş aidatı,
02) Her asıl üyeden alınacak yıllık 50 YTL üyelik aidatı,
 
ÖNEMLE  ve SAYGIYLA DUYURULUR..
29 ARALIK 2012

Kayıt : 29.12.2012

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BGC Medya Merkezi ve Basın Müzesi / Karesi Mh. Kaya Sk. No: 8 - BALIKESİR elektronik posta adresimiz: balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com
Tel : 0266 239 20 10    Gsm : 0531 851 10 10    Fax : 0266 239 20 10
Copyright © 2024 bgc.balikesir.gen.tr - Her Hakkı Saklıdır !